Branislav Fábry: Ide o „prezidentské voľby“ na Ukrajine?

24.5.2014 00:08

Podľa názoru našich mienkotvorných médií sa tento týždeň na Ukrajine majú uskutočniť predčasné prezidentské voľby. Tieto voľby intenzívne podporujú západné inštitúcie a proamerický tretí sektor. Problém tzv. predčasných prezidentských volieb spočíva však v tom, že na východnej Ukrajine budú veľmi mnohí považovať voľby za nelegitímne a konflikt na Ukrajine tak iba zhoršia.

Problém legitimity volieb

„Prezidentské voľby“ na Ukrajine majú skutočný problém s legitimitou a to z viacerých dôvodov. V prvom rade podľa ukrajinskej ústavy je stále prezidentom V. Janukovyč. Bol „odvolaný“ v rozpore s čl. 111 ukrajinskej ústavy, keď neboli dodržané ani procesné pravidlá ani kvórum, potrebné na odvolanie prezidenta. A aby sa pochybný spôsob preberania moci Majdanom počas februárového prevratu nedal spochybniť, vymenili „majdanisti“ protiústavne aj skupinu sudcov ústavného súdu. Pritom nie je vylúčené, že „majdanisti“ najprv skúšali pri jednotlivých sudcoch hladší postup a konkrétnym sudcom ponúkli „spoluprácu“, zrejme aj za odplatu. Až následne protiústavným spôsobom odstránili tých sudcov, ktorých na „spoluprácu“ nemohli získať. Samozrejme, je to len špekulácia, lenže ústavný súd v súčasnom protiprávnom zložení túto špekuláciu zatiaľ skôr potvrdzuje, keďže plní vôľu organizátorov prevratu a to bez ohľadu na zmysel a podstatu ukrajinskej ústavy. Je naozaj zaujímavé, ako sa „majdanskí“ porušovatelia ústavy pred prezidentskými voľbami znovu začali hrať na ústavnosť a nechali zdecimovaný ústavný súd odhlasovať, že „novozvolený prezident“ bude pôsobiť vo funkcii celých päť rokov.

O predčasných prezidentských voľbách možno mať pochybnosti aj kvôli ďalším okolnostiam. Prezidentské voľby na 25. mája vypísal ešte vo februári parlament pod tlakom pučistov a poslanci sa pri hlasovaní nemohli rozhodovať slobodne. Navyše, pochybná autorita toho parlamentu sa stále opiera o „prebehlíkov“ a čo je ešte horšie, opakuje sa aj nelegálnehlasovanie s viacerými hlasovacími kartami. Ja zaujímavé, že majdanistickí poslanci boli priamo nafilmovaní, ako hlasujú za niekoľkých neprítomných kolegov a západní politici a západné tzv. mienkotvorné médiá sa nad tým ani nepozastavujú: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/15/7025448/ . Tu však vzniká otázka: Keď môže v parlamente hlasovať jeden Jaceňukov poslanec za päť osôb, hoci v rokovacej sále je obmedzený počet ľudí a množstvo kamier, ako možno veriť, že v prezidentských voľbách nebude jeden volič „hlasovať za piatich“? Najmä keď na volebnú procedúru dohliada špeciálne kreovaná volebná komisia a bojovne naladené „mimovládne organizácie“:http://despiteborders.com/ucast-nelegalne-ozbrojenych-struktur-na-organizacii-prezidentskych-volieb-na-ukrajine/.

Hodnotenia volieb

Tolerantnosť západných médií voči „špecifickým“ hlasovacím procedúram na „majdanistickej“ Ukrajine je skutočne udivujúca. Stačí si to porovnať s tým, ako kriticky tie isté médiá hodnotili akúkoľvek nezrovnalosť v iných voľbách – od Ruska až po Latinskú Ameriku. Mnohí si myslia, že najdôležitejšie pri voľbách je to, ako hlasujú voliči. Dvadsiate storočie nás však poučilo, že dôležité je skôr to, kto spočítava hlasy. Nemenej dôležití na celom procese sú tí, ktorí „pozorujú“ voľby. V médiách sa stále hodnotí, ako sa vyjadrila tá alebo oná skupina pozorovateľov. Žiaľ, častým problémom je však previazanosť „pozorovateľov“ s politickými silami. Napr. pri prezidentských voľbách v Rusku v roku 2012 pozorovatelia zo západu boli veľmi kritickí, zatiaľ čo tí z východu, napr. zo Šanghajskej organizácie spolupráce, boli s volebným procesom v zásade spokojní.

Napriek mediálne rozširovanej ilúzii o nestrannosti však aj pozorovatelia zo západného sveta majú tendenciu riadiť sa pri hodnotení volieb svojimi záujmami. Typickým príkladom bolo hodnotenie parlamentných volieb v Kazachstane v roku 2007. Napriek tomu, že vo voľbách získala jedna politická strana všetky mandáty a ostatné strany opustili parlament, kde dovtedy pôsobili, pozorovatelia OBSE sa vyjadrili veľmi zhovievavo. Šéf pozorovateľov C. di Nino povedal:

Leave a Reply

*

Next ArticleUkrajinští aktivisté se prý na majdan cvičili již v září 2013 ve středisku polské policie v Legionově